Çerez Politikası

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ


İş bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Apaydın Endüstri ve Yapı Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Apaydın Endüstri” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde yalnızca hizmetin sağlanması için kesinlikle gerekli olarak birinci taraf oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

1-) ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde yalnızca birinci taraf çerez kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Çerezler kullanım amaçlarına göre kesinlikle gerekli, işlevsel veya reklam/pazarlama gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde açıkça talep etmiş olduğunuz bilgi toplum hizmetlerinin sunulabilmesi için kesinlikle gerekli çerezler kullanılmaktadır. Bu kapsamda,

A) İnternet sayfasında internet sayfasına, sonradan gelen isteklerin güvenilir olup olmadığını anlamak amacıyla cookiesession1 isimli birinci taraf kalıcı çerezini (bir yıl saklanmaktadır),

B) Ziyaretçilerin web sayfasını hangi dilde görüntülediği tespit edebilmek amacıyla OCSESSID isimli birinci taraf oturum çerezini,

C) Çerez aydınlatma metninin okunduğunun teyidi amacıyla cookiepolicy_status isimli birinci taraf kalıcı çerezini (bir yıl saklanmaktadır.)

IP bilgilerinizle ilişkilendirmek suretiyle kişisel verileriniz işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nde yer alan kişisel verileriniz sadece yukarıda belirtilen İştirak/Bağlı Ortaklıklara aktarılmakta olup bunun dışında başka bir yere aktarılmamaktadır.

Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, www.apamall.com.tr web sitesinde yer alan başvuru formu üzerinden Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Apaydın Endüstri ve Yapı Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne iletebilirsiniz.ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Apaydın Endüstri ve Yapı Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Adres: İstiklal Mah. Atatürk Bul. No: 145/2 İç Kapı No: 11 Tekkeköy/Samsun

Mersis No: 0070096160400001 | Vergi Dairesi/No: Ondokuz Mayıs Vergi Dairesi / 0700961604

Telefon : 0362 266 41 13 | E-posta: satis@apamall.com.tr PTT KEP: apaydinendüstri@hs03.kep.tr